4sys logo


         В продължение на 2 години Hi-Tec работи в сътрудничество със SATRA, за да изследва динамиката на краката в различни спортни ситуации. В основата на изследването стоят най-нови технологии чрез които подробно се маркират зоните на повишено напрежение при определените спортни движения. Изследването върху тичането/ходенето показа наличието на 4 критични фази. Става ясно наличието на високо напрежение, което преминава през палеца на крака, както и важната роля която играе това за баланса, стабилността и движението. На базата на тези проучвания, Hi-Tec разработи 4:SYS концепцията за да отрази различните сили, които действат на крака по време на тичането/ходенето. Концепцията Hi-Tec разработи 4:SYS средната подметка, която кара крака да функционира по по-естествен начин. Принципът на работа е чрез оптимизиране на материалите, използване в различните зони на подметката, което от своя страна отразява нуждите на крака. Осем вида материали формират средната подметка – най-меки на местата където възниква най-голямо напрежение, по-твърди където е необходима опора Зона за пръстите Уникална зона, която разпределя енергията от удара и връща част от нея за да осигури пружинно действие за следващата стъпка. Предна зона Осигурява омекотяване и връщане на енергията за да се подпомогне движението. Средна зона Осигурява опора чрез използване на по-твърди и плътни материали. Зона за петата Осигурява омекотяване и абсорбира ударите. Най-мека в средата за да отрази голямото напрежение по време на стъпване.